กำลังเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel : 0 2241 4738 Fax : 0 2241 8982 Email : setsatian@hotmail.com